class=
 
 
 
    EDUCAȚiE FIZICĂ
 
Exerciţiul fizic are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creştere, un puternic rol educativ. Prin efectuarea repetată a unui exerciţiu se ajunge să se stăpâneasca perfect o anumită mişcare, se elimină mişcările necontrolate și se stăpânesc cele necoordonate. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii iși perfecţionează o serie de deprinderi motrice aplicative necesare in viată, ca: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, cățărarea, aruncarea și prinderea, iși formează o ţinută corectă a corpului în toate poziţiile.
Prețul este de 20 lei/luna.
Profesor: Niscu Victor